En este blog podrá leer poemas del poeta valenciano Pere Bessó en catalán y Español/Castellano. También puede leer su vasta obra en su sitio web: http://perebesso.com

jueves, 10 de diciembre de 2009

ROSES I GESMILS MOSTREN ELS MEUS DEFECTES-PERE BESSÓ

No hi ha més sendera de la vida
que la revolta de l’amor que fuig ...

Fotografía tomada de: "orientarte.net"

ROSES I GESMILS MOSTREN ELS MEUS DEFECTES
Le savant dont les moeurs
sont déréglées ressemble à un aveugle
qui porte un flambeau
dont il éclaire les autres,
sans pouvoir s'éclairer lui-même.
Sa’adiNo hi ha ha més sendera de la vida
que la sendera de l’amor al no-lloc,
el lloc de l’ull del cor
que no veu els passos,
la traça dels antics amants,
la perfecció dels quals és dels oficis del cuiro
i del ferro dels cavalls
al dels metalls preciosos,
del foc a la flamerada que empenta
el desig de la recerca de l’inefable,
els sentits abrusats de l’Amor perfecte.
No hi ha més sendera de la vida
que la revolta de l’amor que fuig
al lloc del centre (buit redó)
i es dissemina en l’assedegada nina
del cor que delera la llum
a l’ombra de l’arbre desreglat,
la traça de la sendera mateixa als peus
de l’amador que beu el vi
de l’odre del deixeble avantatjat
que quedà enrere,
car arribarà al coneixement excels:
On no hi ha traça,
paraula en vol,
cap sendera de l’ull,
l’Amor resta.


ROSAS Y JAZMINES MUESTRAN MIS DEFECTOSLe savant dont les moeurs
sont déréglées ressemble à un aveugle
qui porte un flambeau
dont il éclaire les autres,
sans pouvoir s'éclairer lui-même.
Sa’adi

No hay más senda de la vida
que la senda del amor al no-lugar,
el lugar del ojo del corazón
que no ve los pasos,
la traza de los antiguos amantes,
cuya perfección es de los oficios del cuero
y del hierro de los caballos
al de los metales preciosos,
del fuego a la llamarada que empuja
el deseo de la búsqueda de lo inefable,
los sentidos abrasados del Amor perfecto.
No hay más senda de la vida
que la revuelta del amor que huye
al lugar del centro (vacío redondo)
y se disemina en la pupila sedienta
del corazón que anhela la luz
a la sombra del árbol desreglado,
la huella de la senda misma a los pies
del amador que bebe el vino
del odre del discípulo aventajado
que quedó atrás,
pues llegará al conocimiento excelso:
Donde no hay huella,
palabra en vuelo,
senda alguna del ojo,
el Amor permanece.

Etiquetas: ,